Friday, January 7, 2011

Kereta Hebahan & Promosi Uptown Klang

Kereta hebahan dan promosi Uptown Klang ini akan menjelajahi semua lokasi sekitar Lembah Klang dan Selangor untuk mempromosikan dan menghebahkan  segala perlaksanaan program dan aktiviti-aktiviti di Uptown Klang sama ada berkaitan pentas atau pun dilokasi berkenaan. Penggunaan kereta promosi ini akan berterusan dan diharapkan mampu merealisasikan impian untuk menarik lebih ramai pengunjung-pengunjung ke Uptown Klang serta dapat memberikan impak yang positif kearah kemajuan perlaksanaan Uptown Klang ini. 

1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.