Sunday, February 20, 2011

Maklumat Uptown Setia Alam...


Sewa Bulanan Ringgit Malaysia Tiga Ratus Sahaja (RM300)
Keseluruhan Bayaran / Deposit Awalan 1 + 1 = Ringgit Malaysia Enam Ratus Sahaja (RM600)
Saiz Untuk Satu Lot 10’ x 10’
Bayaran Sewaan Adalah Termasuk :-
1)    Kanopi (Pasang Buka Setiap Hari Oleh Pengurusan)
2)    Pembekalan Elektrik Dan Pendawaian Utama Sahaja
3)    Lesen Berkelompok Oleh Agensi Pengurusan.
Tarikh Jangkaan Mula Perniagaan Seawal 1hb Mac 2011 atau Selewat 16hb Mac 2011
Syarat / Tempoh  Perniagaan
1)    Masa Operasi Perniagaan ~ Buka 8.00 Malam Tutup 1.00 Pagi
2)    Pembayaran Sewaan Bulanan Ialah Sebelum Lima (5) Haribulan Setiap Bulan
3)    Tempoh Perniagaan Wajib : Tiga (3) Bulan Pertama Tidak Boleh Menarik Diri
4)    Cuti Perniagaan Tidak Boleh Melebihi Tujuh (7) Hari Untuk Setiap Bulan Dan Mesti Mengisi Borang Cuti Yang Disediakan Oleh Pengurusan Sebelum Bercuti.
5)    Cuti Melebihi Tujuh (7) Hari Dalam Sebulan Akan Di Denda Sebanyak Ringgit Malaysia Lima (RM5) Sehari Dan Akan Ditolak Daripada Deposit Awalan.
6)    Notis Penamatan Perniagaan Perlu Dibuat Bertulis Sebulan Dari Tarikh Berkaitan Atau Akan Ditolak Deposit Awalan
Pemilihan Lot Berdasarkan Pembayaran Dahulu Dan Pilih Lot
Jumlah Lot : 50 Lot Sahaja (Tertakluk Kepada Perubahan / Keluasan Lokasi)
Lain-lain Syarat Adalah Tertakluk Kepada Dan Dalam Perjanjian Kelak / Perbincangan.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.