Tuesday, March 29, 2011

Senarai Terkini Usahawan Berdaftar Program Uptown Setia Avanue

1.    Faizal Bin Salehuddin                               
2.    Mohd Khairil Bin Mohd Anuar                 
3.    Muhamad Sanusi Bin Mustapha             
4.    Mohd Nahar Bin Mohammed Yusuf       
5.    Zainab Binti Hanapiah
6.    Norizan Binti Naderi                                               
7.    Johari bin Omar                                          
8.    Hasmah Binti Mohamed                            
9.    Ibrahim Bin Peer Mohamed
10. Nor’Aliza Binti Abdul Rahim                     
11. Mohd Zahir Bin Md Nazir                          
12. Mohd Zaidil Akhbar Bin Dali                    
13. Siti Zubaidah Binti Abd Rashid
14. Seri Amar bin Marzuki
15. Nor Shahida Binti Mohd Sharif
Shazally Bin Sulaiman      

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.